גרסה 2.0.4

גרסה 2.0.4
  • שיפורים:
    • דוח קמפיינים – אפשרות לבחירת פרויקט
    • מסך נציג – אפשרות לנעילת סיבת המשך לפרויקטים שונים
  • באגים שטופלו:
    • בעיה בהוספת חוזרת של עמודות