גרסה 2.0.5

גרסה 2.0.5

סנטרפוינט 2.0.5:

 • שיפורים:
  • מסך נציג – הצגת שדות דינמיים לפי הגדרה
  • ניהול אנשי קשר – הוספת עמודה "תאריך פעולה הבאה"
  • מסך ניהול פרויקט – בחירת השדות הדינמיים להצגה במסך נציג והגדרות נוספות.
   ניתן למצוא תחת ניהול פרויקט -> הגדרות מתקדמות
 • באגים שטופלו:
  • עמודות שונות שלא הגיבו למיון
  • הערות חסרות בייצוא דוח אירועים
  • הצגה נכונה של שדה דינמי מסוג תאריך
  • מחיקת איש קשר
  • תפריט צד נעלם במסך עריכת פרויקט