ממשק הקלטות

ממשק הקלטות

ממשק מלא למרכזיה תיעוד ההקלטה בצמוד לתיעוד השיחה אפשרות למודול Speech2Text בעברית