מנגנון ייבוא מהיר ומתקדם

סנטרפוינט - ניהול מוקד טלפוני > סנטרפוינט > מנגנון ייבוא מהיר ומתקדם
מנגנון ייבוא מהיר ומתקדם

ייבוא אנשי קשר עם בדיקת כפילויות מתקדמת לפי כל שדות הטלפון, או לפי כל שדה אחר. הגדרות להוספה או עדכון פר שדה במקרה של כפילות ייבוא אנשי קשר עם בדיקת כפילויות מתקדמת לפי כל שדות הטלפון, או לפי כל שדה אחר. הגדרות להוספה או עדכון פר שדה במקרה של כפילותייבוא אנשי קשר עם בדיקת כפילויות מתקדמת לפי כל שדות הטלפון, או לפי כל שדה אחר. הגדרות להוספה או עדכון פר שדה במקרה של כפילותייבוא אנשי קשר עם בדיקת כפילויות מתקדמת לפי כל שדות הטלפון, או לפי כל שדה אחר. הגדרות להוספה או עדכון פר שדה במקרה של כפילותייבוא אנשי קשר עם בדיקת כפילויות מתקדמת לפי כל שדות הטלפון, או לפי כל שדה אחר. הגדרות להוספה או עדכון פר שדה במקרה של כפילות