מסך זמן אמת

מציג גם את מצב השיחה וגם את כמות המכירות באותו מסך מקושר למרכזיה בזמן אמת הגדרת התראות בצבע על חריגות

מסך זמן אמת
  • מציג גם את מצב השיחה וגם את כמות המכירות באותו מסך מקושר למרכזיה בזמן אמת הגדרת התראות בצבע על חריגות