ניהול קמפיינים מתקדם

יצירת חתכים לפי כל פרמטר כגון גיל, איזור מגורים וכדומה הגדרת עדיפויות וזמני עבודה פר קמפיין שיוך צוותים למספר קמפיינים במקביל

ניהול קמפיינים מתקדם

יצירת חתכים לפי כל פרמטר כגון גיל, איזור מגורים וכדומה הגדרת עדיפויות וזמני עבודה פר קמפיין שיוך צוותים למספר קמפיינים במקביל